Շրջանավարտներ

Շ Ր Ջ Ա Ն Ա Վ Ա Ր Տ ՆԵՐ

2020-2021 ուսումնական  տարի

 

2019-2020 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  12

Դասղեկ ՝ Ա.Անտոնյան 

 

 

2018-2019 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  6 

Դասղեկ ՝ Ն.Աղասյան 

 

 

2017-2018 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  12

Դասղեկ ՝ Ա.Պետրոսյան  

2016-2017 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  2

Դասղեկ ՝  Ա.Անտոնյան 

2015-2016 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  5 

Դասղեկ ՝ Ա.Անտոնյան 

2014-2015 ուսումնական  տարի

Շրջանավարտների ընդհանուր թիվը  5

Դասղեկ ՝ Հ.Հարությունյան