Մանկավարժական խորհուրդ

 

                                           

                                       Արձանագրություն թիվ 1

                            Մանկավարժական   խորհրդի   կազմը

   2020-2021 ուստարի

ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԱՆՈՒՆ

ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԸ

1
Գրիգորյան
Գայանե
Տնօրեն
2
Հակոբյան
Հակոբ
Զինղեկ
3
Սարգսյան
Մարիամ
ԴԱԿ
4
Ասատրյան
Շուշանիկ
Դասվար I
5
Ղահրամանյան
Մանե
Դասվար II
6
Գալստյան
Հերմինե
Դասվար III
7
Մկրտչյան
Մարգարիտ
Դասվար IV
8
Մելքոմյան
Վարդուհի
Հայոց լեզու և գրականություն
9
Արզումանյան
Զարինե
Հայոց լեզու և Գրականություն
10
Գևորգյան
Նունե
Ռուսաց լեզու
11
Հարությունյան
Հերսիլե
Անգլերեն
12
Անտոնյան
Անի
Պատմություն
13
Աղասյան
Նարինե
Պատմություն
14
Պետրոսյան
Աննա
Քիմիա,կենսաբանություն
15
Հայրապետյան
Աննա
Ֆիզիկա ,շախմատ
16
Անդրեասյան
Կարինե
Մաթեմատիկա
17
Համբարձումյան
Սասուն
Ֆիզկուլտուրա
18
Ավագյան
Արարատ
Տեխնոլոգիա
19
Թարոյան
Սեդա
ՈՒսուցչի օգնական
20
Գրիգորյան
Սյուզաննա
Հատուկ մանկավարժ