Ծնողական խորհուրդ

        ԾԽ արձանագրություն

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 2020-2021 ուստարի

ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ԴԱՍԱՐԱՆ
1 Բաղդասարյան Մելինե I
2 Խալափյան Նարինե  II
3 Գրիգորյան Մելինե III
4 Աղաջանյան Աշխեն IV
5 Խալափյան Փառանձեմ V
6 Պետրոսյան Աննա VI
7 Արզումանյան Զարինե VII
8 Բեգլարյան Ռուզաննա VIII
9 Սարգսյան Արեգա IX
10 Գրիգորյան Նարինե X
11 Խալափյան

(ԾԽ Քարտուղար)

Աննա  XI
12 Մարտիրոսյան

(ԾԽ Նախագահ)

Մարինե  XII