Թափուր աշխատատեղեր

2020-2021 ուստարվա II կիսամյակ

թափուր աշխատատեղեր

Հայտարարվում է մրցույթ ՝  Սյունիքի մարզի Գեղանուշ միջնակարգ դպրոցի

Ինֆորմատիկայի — 5 ժամ

Աշխարհագրության- 8 ժամ

Դասվար — 9 ժամ

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2021թ.Փետրվարի 17-ը ներառյալ ,ամեն օր ՝ ժամը 9:00-ից 14:00ը,բացի շաբաթ և կիևակի օրերից:

Փասթաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ՝ ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021թ.փետրվարի 19-ին ՝ ժամը 14:00-ին,Գեղանուշի միջնակարգ դպրոցում :

Հասցե՝ գ.Գեղանուշ,վերին թաղ.4: Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 կամ (+374)77-76-88-36 հեռախոսահամարներով : 

Տես «Կրթություն» շաբաթաթերթ 20.01.2021թ. , թիվ №2-3: