ՀՀԿԳ նախարարի 03. մարտի 2011թ. N 156-Ա/Ք  հրաման 

                           1.   տարրական հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լինցեզիա

                                                           սերիա  Ա   N 0727

64  սահմանային տեղ

______     ___________           ____      ________________

2.     հիմնական հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա

                                                            սերիա  Ա   N 0716

60  սահմանային տեղ

______     ___________           ____      ________________

3. միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա

                                                            սերիա  Ա   N 0595

44  սահմանային տեղ