<<Մարդը թե ‘ մայրենի լեզվի,թե’ երաժշտական կուլտուրայի այբուբենի մեղեդու գեղեցկությունն ընկալելու, ըմբռնելու,զգալու, վերապրելու ընդունակությունը ձեռք է բերում միայն մանկության տարիներին>>

                                                   ՍՈՒԽՈՄԼԻՆՍԿԻ