Տեղեկատու

 

  2017-2018 ուսումնական տարվա  փետրվար ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԱՆՁԻՔ

1 Ընթերցանության տասնօրյակ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ դասարաններում  

Ամսվա ընթացքում

Ն.Աղասյան

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

2  

Վայելչագրության մրցույթ `մայրենի լեզվից

 

Ամսվա ընթացքում

Ն.Աղասյան

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

3  

Տյառնընդառաջ

 

13.02.2018թ

Ն.Աղասյան

Ա.Անտոնյան

4  

Սպորտլանդիա

 

16.02.2018թ

Ս.Համբարձումյան

ԴԱԿ`Հ.Գալստյան

5 << Գիրք նվիրելու օր >>

 ԱԽ-ի կողմից տարրական դասարանների աշակերտների համար`կազմակերպել անակնկալ

 

19.02.2018թ

 

ԱԽ

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

6 Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառում `տիկնիկային թատրոն << Ճամփորդները >> ,<<Պոչատ աղվեսը >>:  

9.02.2018թ

 

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

7 Մայրենիի օր <<Մեր լեզուն մենք ենք, որ կանք>>:

Հ. Պարոնյան բեմականացում `<<Մեծապատիվ մուրացկաններ>> հատված:

 

21.02.2018թ.

 

Վ.Մելքոմյան

8 Տարբեր մասնագիտություններին նվիրված միջոցառումներ համապատասխան մասնագետների մասնակցությամբ:  

Ամսվա ընթացքում

 

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան

9 Անպարտելի հայ զորավարը `<<Անդրանիկ Օզանյան >> զրույց — քննարկում:  

25.02.2018թ.

 

ԱԽ

10 Սեմինար պարապմունք `<<Վնասակար սովորույթներ>> թեմայի շուրջը:  

Ամսվա ընթացքում

Մանկական կենտրոնի սոցիալական աշխատողներ

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան

11 Բնության պահպանության 

<< Բաց ամբիոն >>

 

Ամսվա ընթացքում

 

Ա.Պետրոսյան

2017-2018 ուս. պլան

ուսումն. աշխ. պլան                  

ուսումնադաս. աշխ. պլան

ՈՒսումնադաս. աշխ. պլան

աշխ. պլան դեկտեմբեր