Տեղեկատու

 

2017-2018   ուսումնական  տարվա  մայիս  ամսվա

Ուսումնադաստիրակչական  աշխատանքների  պլան

 

   Աշխատանքի  բովանդակությունը Ամիս ,ամսաթիվ Պատասխանատու  անձինք

 

1 Ռուսերենի  այբուբենի  տոն 07.05.2018թ Ժ. Առաքելյան
2 Շուշիի ազատագրման  օր:Մայիսյան  հաղթանակների  տոն

5-11-րդ  դասարան

11.05.2018թ Ն. Աղասյան
3 Վայելչագրության  մրցույթ  անգլերենից Ամսվա  ընթացքում Հ. Հարությունյան
4 Մասնագիտական  տիպերի  բնութագիրը

8-10-րդ  դասարաններ

 

15.05.2018թ ԴԱԿ   Հ. Գալստյան
5 Բաց-դաս  << Հրաժեշտ  այբբենարաննին>>

 

15.05.2018թ Մ. Մկրտչյան
6 <<Խաղ-մրցույթ>>  վիկտորինա

Ֆիզիկա առարկայից

8-9-րդ  դասարաններ

Ամսվա  ընթացքում Ա. Հայրապետյան
7 Այցելություն  մայիսյան հերոսամարտի զոհերի

Հուշահամալիրնմ

 

Ամսվա  ընթացքում Ա. Անտոնյան
8 Հաջողակ  մարդու  հատկանիշները  և  վարքագիծը

 

17.05.2018թ ԴԱԿ  Հ. Գալստյան
9 << Հայ- ասպետ >>  խաղ-մրցույթ`  նվիրված  Հայաստանի  անկախության  100-ամյակին 22.05.2018թ ԴԱԿ  Հ. Գալստյան
10 Ամենա-ամենա  մրցանակաբաշխություն(Ուսուցիչների  և  սովորողների)

 

23.05.2018թ տնօրինություն
11 Վերջին  դաս

 

25.05.2018թ Ա.  Պետրոսյան
12 Տնօրենին  կից  խորհրդակցություն 29.05.2018թ Տնօրեն, ԴԱԿ, Մ/մ դախագահներ,խմբակի  ղեկավարներ
13 Դասղեկների  խորհրդակցություն

 

30.05.2018թ Տնօրեն, դասղեկներ

  

 2017- 2018 ուսումնական տարվա  ապրիլ  ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

N

 

    Աշխատանքի բովանդակությունը

 

     Կատարման    

     ժամկետը

 

 

Պատասխանատու

անձիք

 

1 <<Ի հիշատակ սրբոց  նահատակաց>>  միջոցառումների  շարք  

Ամսվա  ընթացքում.

Դասղեկներ
2 Վ. Հյուգո` <<Թշվառները>>  բեմականացում     04.04.2018թ. Հ. Հարությունյան
3 <<Բնության  զարթոնք>>  4-7-րդ  դսարաններում     06.04.2018թ.

 

Զ. Արզումանյան
4  <<Մայրության  և  գեղեցկության  տոն >> : 2-5-րդ  դասարաններ

 

     07.04.2018թ. Շ. Ասատրյան
5

 

Բաց դաս`  աշխարհագրությունից  << Ֆրանսիան  մեր  օրերում>>

8-րդ  դասարան

     10.04.2018թ. Ն. Աղասյան
6 <<Զաբել  Եսայան>>  ցուցապաստառի  ստեղծում,դաս-քննարկում  ՏՀՏ-ի  կիրառմամբ  սահիկահանդես:   11.04.2018թ. Զ. Արզումանյան
7 Ցերեկույթ << Շառլ  Ազնավուր>> 12.04.2018թ. Հ. Գալստյան
8 Հուշարձանների  և  պատմամշակութային  վայրերի  օր     17.04.2018թ.

 

Հ. Գալստյան

Դ. Հակոբյան

9 Այցելություն  թանգարան ,  8-րդ  դասարան     Ամսվա

ընթացքում

 

Ժ. Առաքելյան
10 Գարնանային  շաբաթօրյակ  <<Ծառատունկ>>     Ամսվա

ընթացքում

 

Դասղեկներ
11 <<Թռչնի  օր>>     Ամսվա

ընթացքում

 

Ա. Պետրոսյան

Հ.  Համբարձումյան

12 << Հայոց  ցեղասպանության զոհերի  հիշատակի  օր>>     24.04.2018թ. Ա. Անտոնյան
13 Ինքնակառավարման  օր 26.04.2018թ. ԱԽ
14 Տնօրենին  կից  խորհրդակցություն 27.04.2018թ. Տնօրեն, ԴԱԿ, Մ/մ  նախագահներ,Խմբակի ղեկավարներ

15    Դասղեկների  խորհրդակցություն       30.04.2018թ.                    Տնօրեն, դասղեկներ

 

 

 

                          2017-2018 ուսումնական տարվա  մարտ  ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԱՆՁԻՔ

1 Այցելություն սպարապետի հուշակոթողին `Բաղաբուրջ հուշահամալիր            05.03.2018թ Ն.Աղասյան

Դ.Հակոբյան

Վ.Մելքոմյան

2 Վահրամ Փափազյան դաս-միջոցառում ՏՀՏ կիրառմամբ          12.03.2018թ ԴԱԿ `Հ.Գալստյան
3 Միքայել Արամյանց  բաց- դաս ձեռնարկատիրությունից          14.03.2018թ Ա.Պետրոսյան
4 << Կենգուրու >> միջդպրոցական մաթեմատիկական մրցույթ          15.03.2018թ Լ.Ղազարյան
5 Տիկնիկային ներկայացում <<Անբան Հուռին >>        Ամսվա ընթացքում

 

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան
6 Քաղպաշտպանության օր          06.03.2018թ Դ.Հակոբյան
7 Մտքի մարզանք Ամսվա ընթացքում Լ.Ղազարյան
8 Այցելություն գյուղի ծերերին շնորհավորելու մարտի 8-ը          Մարտի 7 ԴԱԿ` Հ.Գալստյան
9 Սեմինար պարապմունք <<Հաղթանակներ և պարտություններ >> թեմայի շուրջը  Ամսվա ընթացքում

 

ԱԽ

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան

10 Բաց –դաս << Ֆիզիկայից >>      Ամսվա ընթացքում Ա. Հայրապետյան         
11 <<Մեր թևավոր բարեկամները >> պաստառի ձևավորում    Ամսվա ընթացքում Ա.Պետրոսյան

Հ.Համբարձումյան

12 Տնօրենին կից խորհրդակցություն        29.03.2018թ Տնօրեն ,ԴԱԿ, Մ/մ նախագահներ, Խմբակի ղեկավարներ

ԱԽ, ԾԽ ,ԴԽ նախագահներ

13 Դասղեկների խորհրդակցություն

 

        30.03.2018թ Տնօրեն , դասղեկներ

 

2017-2018 ուսումնական տարվա  փետրվար ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան

 

 

 

   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

ԱՆՁԻՔ

1 Ընթերցանության տասնօրյակ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ դասարաններում  

Ամսվա ընթացքում

Ն.Աղասյան

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

2  

Վայելչագրության մրցույթ `մայրենի լեզվից

 

Ամսվա ընթացքում

Ն.Աղասյան

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

3  

Տյառնընդառաջ

 

13.02.2018թ

Ն.Աղասյան

Ա.Անտոնյան

4  

Սպորտլանդիա

 

16.02.2018թ

Ս.Համբարձումյան

ԴԱԿ`Հ.Գալստյան

5 << Գիրք նվիրելու օր >>

 ԱԽ-ի կողմից տարրական դասարանների աշակերտների համար`կազմակերպել անակնկալ

 

19.02.2018թ

 

ԱԽ

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

6 Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառում `տիկնիկային թատրոն << Ճամփորդները >> ,<<Պոչատ աղվեսը >>:  

9.02.2018թ

 

ԴԱԿ `Հ.Գալստյան

7 Մայրենիի օր <<Մեր լեզուն մենք ենք, որ կանք>>:

Հ. Պարոնյան բեմականացում `<<Մեծապատիվ մուրացկաններ>> հատված:

 

21.02.2018թ.

 

Վ.Մելքոմյան

8 Տարբեր մասնագիտություններին նվիրված միջոցառումներ համապատասխան մասնագետների մասնակցությամբ:  

Ամսվա ընթացքում

 

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան

9 Անպարտելի հայ զորավարը `<<Անդրանիկ Օզանյան >> զրույց — քննարկում:  

25.02.2018թ.

 

ԱԽ

10 Սեմինար պարապմունք `<<Վնասակար սովորույթներ>> թեմայի շուրջը:  

Ամսվա ընթացքում

Մանկական կենտրոնի սոցիալական աշխատողներ

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան

11 Բնության պահպանության 

<< Բաց ամբիոն >>

 

Ամսվա ընթացքում

 

Ա.Պետրոսյան

2017-2018 ուս. պլան

ուսումն. աշխ. պլան                  

ուսումնադաս. աշխ. պլան

ՈՒսումնադաս. աշխ. պլան

աշխ. պլան դեկտեմբեր