Ծնողական խորհուրդ

Ալիխանյան  Քրիստինե  —  նախագահ

Աղաջանյան  Աշխեն —  I դասարան

Փառանձեմ  Խալափյան —  II դասարան

Աննա  Խալափյան —  III դասարան

Նարինե  Խաչատրյան —  IVդասարան

Ռուզաննա  Բեգլարյան— V դասարան

Մարիաննա  Սաֆարյան —  VI դասարան

Օհանջանյան  Վարդուհի —  VII դասարան

Հայրապետյան  Անահիտ —  VIII դասարան

Խալափյան  Նարինե — IX  դասարան

Խալափյան  Քնար- X  դասարան

Գայանե  Սողոմոնյան—  XI դասարան

Թերեզա  Գալստյան —   XII դասարան