Թափուր աշխատատեղեր

Թափուր տեղեր

Կենսաբանության — 8.5 ժամ

Ինֆորմատիկայի — 5.75 ժամ

Աշխարհագրությոան- 8.75 ժամ