Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

 

մարզպետի որոշում

 

Ազգանուն, անուն,

     հայրանուն

 

 Առաջադ.    

  մարմին

 

 Կրթություն

 

Ծննդ .

 թիվ

 

       Աշխատավայր

 

 

1.

 

Ղազարյան  Լուսինե  Արարատի-  նախագահ

 

 

մանկ.  խորհուրդ

 

բարձրագույն

 

1991

 

Գեղանուշի  միջն. դպ.

ուսուցիչ

 

2.

 

Հարությունյան  Հերսիլե  Հարությունի

 

 

մանկ.  խորհուրդ

 

բարձրագույն

 

1987

 

Գեղանուշի  միջն. դպ.

ուսուցիչ

 

3.

 

Պետրոսյան Աննա Սամվելի

 

 

ծնող.  խորհուրդ

 

միջին  մասնագիտ.

 

1983

  չի  աշխատում
 

4.

 

Խալափյան  Աննա  Սեյրանի

 

 

ծնող.  խորհուրդ

 

միջին  մասնագիտ.

 

1981

 

չի  աշխատում

 

5.

 

Ավագյան  Արարատ Կարապետի

 

 

ՏԻՄ

 

միջին  մասնագիտ.

 

1958

 

Գեղանուշի  միջն. դպ.

 

 

6.

 

Ծատրյան  Արմինե Գրոհիկի

տարածք.  կառ. մարմին

 

 

բարձրագույն

 

1975

 

չի  աշխատում

 

 

 

7.

 

Մարտիրոսյան  Մարինե  Սերժիկի

 

 

 

տարածք.  կառ. մարմին

 

միջին  մասնագիտ.

 

 

1977

 

<<Գոմարան>>համայնքի բուժքույր

 

8.

 

Օհանյան  Մհեր  Անուշավանի

 

 

ՀՀԿԳ  նախարար.

 

բարձրագույն

 

1980

 

<<Դանեսիա >> ՍՊԸ  փոխտնօրեն