Աշակերտական խորհուրդ

 

Աշակերտական  խորհրդի  կազմը

Դավիթ  Սարգսյան — Ախ- ի  նախագահ  

 Անի Սողոմոնյան       —Քարտուղար  

Մոնիկա  Սահակյան —  Ուսումնադաստիարակչական 

Մանուկ  Բադալյան  — Իրավակարգապահական

Անի  Սողոմոնյան   — Մշակութային

Սառա  Սահակյան —  Առողջապահական

Նանե  Կոստանդյան       — Բնապահպանական   

Ալեքս Գասպարյան       —  Ռազմամարզական    

 Աննա   Գրիգորյան —  ՏԵղեկատվական